top of page

המלצות קליניות להערכה וניהול לא-ניתוחי של אי יציבות צווארית

צוות בינלאומי של פיזיותרפיסטיות/ים ורופאות/ים ניסח מסמך המלצות עבור א/נשי מקצועות הרפואה והבריאות, לניהול מיטבי של אי יציבות בחוליות הצוואר העליונות- Atlantoaxial/Cranialcervical Instability.


לאי-יציבות של חוליות הצוואר העליונות יש השלכות הנעות בין מתונות (אך בהחלט מורגשות) ועד חמורות ואף משתקות. זאת בשל הסמיכות למבנים עצביים ומוחיים שמושפעים ישירות מהלחץ המכאני שנגרם עקב תזוזה של חוליות הצוואר.


בשל מיעוט המחקר, אין עדיין כלי אבחון מתוקפים לנושא וקיימת אי בהירות לגבי התסמינים המעידים בבירור על אי יציבות צווארית.


המסמך הנוכחי משקף הסכמה קונצנזואלית של הכותבים/ות המתמחות בתחום זה על דרכי האיתור, ההערכה והניהול המומלצות בקרב אוכלוסיית תסמונת גמישות היתר.

המסמך פתוח לקריאה באדיבות ובמימון העמותה הבין-לאומית לאהלרס-דנלוס, וניתן לקרוא אותו בלחיצה כאן.
196 צפיות

Commenti


bottom of page