top of page

מחקר קליני לטיפול תרופתי באהלרס-דנלוס וסקולרי

בימים אלה מתקיים מחקר קליני באישור ה-FDA לטיפול תרופתי באהלרס-דנלוס וסקולרי!


אד"ס וסקולרי הוא תת סוג של אהלרס-דנלוס שמתבטא בתסמינים מסכני חיים בשל שבריריות רקמת החיבור בכלי הדם- בראש ובראשונה מפרצות וקרעים בעורקים ואיברים פנימיים מגיל צעיר. אהלרס-דנלוס וסקולרי היא תסמונת נדירה ששכיחותה מוערכת כיום בין 1:50,000 ל-1:200,000 ואין לה כיום כל טיפול.


במסגרת המחקר מטעם חברת Aytu BioPharma נבדקת ההשפעה של התרופה אנזסטאורין על מסלולי אותות כימיים בין-תאיים. במחקר קודם על עכברים נמצא שאותות במסלול PKC היו קשורים לפגיעות החמורות בכלי הדם, ושטיפול באנזסטאורין, המעכבת את פעילות האותות, הצליח למנוע את הפגיעות בצורה דרמטית.


המחקר הנוכחי בודק את יעילות התרופה בקרב נבדקים אנושיים, בתקווה לתוצאות שיבשרו היתכנות ממשית לטיפול אפקטיבי ומציל חיים למאובחנות.י אהלרס-דנלוס וסקולרי.


התמונה מתוך אתר החברה37 צפיות

Comments


bottom of page