top of page

קבוצת תמיכה לנשים מהחברה החרדית

נשים חרדיות הזקוקות למידע על אהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר בכלל, וההשפעות הנלוות על אזור האגן בפרט, מוזמנות להצטרף לקבוצת גוגל גרופס ייעודית.


כתובת הקבוצה: heds.gmishut.agan@gmail.com

הקבוצה מיועדת לנשים בלבד, וכוללת מתנדבת מאגם שמנגישה מידע על מענים רפואיים וניהול התסמונות ביום-יום.

34 צפיות
bottom of page