top of page

סיפורי מקרה על היבטים של התסמונות

כאן אפשר לקרוא התמודדויות אישיות של חברות/י הקהילה עם מגוון נושאים אופייניים בתסמונות אהלרס-דנלוס וגמישות יתר מפרקית. הסיפורים מביאים חוויה אישית לצד מידע אינפורמטיבי על ביטוי, אבחון וטיפול בבעיות השונות.

 

נשמח מאוד לפרסם גם סיפור שלך, כדי לעזור להעלות מודעות. אפשר לכתוב לנו אותו כאן.

bottom of page