top of page

הפרעות גמישות יתר - HSD
(Hypermobility Spectrum Disorders)

HSD גמישות יתר ו

גמישות יתר והפרעות גמישות יתר

באופן כללי, המונח גמישות יתר מפרקית (JH - joint hypermobility) מתאר את יכולתם של המפרקים לנוע מעבר לטווח הנורמלי שלהם. במקרים רבים גמישות היתר תופיע ללא כל ביטוי שמצריך התייחסות רפואית, והיא נחשבת לתכונה שכיחה באוכלוסייה, מולדת (לרוב) ועוברת בתורשה.

במקרים מסוימים יכולה להתפתח גמישות יתר כללית לאורך זמן, בין השאר עקב אימון בריקוד או יוגה. ולעתים, תופיע גמישות יתר כחלק ממצב רפואי מורכב כגון מיופתיות (מחלות שרירים), מחלות ניווניות של המפרקים, תת פעילות של בלוטת התריס, או בעקבות דלקות נרחבות. וכמובן, כחלק מתסמונות הכוללות גמישות יתר כמו תסמונת אהלרס-דנלוס ומרפן.

כאשר קיימת גמישות יתר ונשללו כל המצבים והאבחנות האחרות הרלוונטיות שקיים עבורן קריטריון אבחנה, ניתנת האבחנה החדשה - הפרעת גמישות יתר (HSD - Hypermobility Spectrum Disorders).

ההפרעה יכולה להיות מורכבת ומלווה באותם תסמינים חמורים ומשני חיים כמו אהלרס-דנלוס מסוג גמישות יתר (hEDS). כאשר האדם סובל ומציג תסמינים, נדרשים אבחון, הכרה וטיפול, דומים ואולי אפילו זהים לאלו הניתנים ל-hEDS.

 

  • המונח המסורתי בשימוש רופאים ומטפלים הוא תסמונת גמישות יתר (HMS- Hypermobility Syndrome)אך הגופים המקצועיים העוסקים במחקר וטיפול בתסמונות הוציאו אותו משימוש ב-2017.

ההבדל בין הפרעות גמישות יתר לאהלרס-דנלוס מסוג גמישות יתר

המונח "הפרעות גמישות יתר" מתייחס לטווח הרחב של ביטויי שריר-שלד שמערבים גמישות יתר. ההבדל המרכזי בין ההפרעות שעל הרצף ל-hEDS נובע מהקריטריון המחמיר שפורסם ל-hEDS ב-2017, שאמור ליצור הומוגניות ולשקף את האופי התורשתי/מערכתי יותר של hEDS והקשר הישיר לבעיות רקמת חיבור. תופעות עוריות, צניחת איברים פנימיים, בקעים, ושאר הסימנים שמופיעים במאפיין א' של קריטריון 2 באיבחון hEDS, נחשבים כיום למאפיינים של hEDS בלבד ולא של HSD.

אולם בפועל, המתמודדים עם הפרעות גמישות יתר עלולים לסבול, כמו המאובחנים ב-hEDS מאותן פציעות וכאב מפרקים כרוני, ומאותן תחלואות נלוות שאינן קשורות למנגנון המפרקי (כמו דיסאוטונומיה, בעיות עיכול, בעיות במערכת השתן, חרדה ועוד) אשר לעתים משפיעות על החיים באותה מידה כמו התופעות המקושרות לגמישות ומצריכות איבחון וטיפול מתאים.

סוגי הפרעות גמישות יתר

סוגי הפרעות גמישות יתר

הפרעות גמישות יתר כוללות את כל הספקטרום בין גמישות יתר מפרקית ללא כל תסמינים, ועד לתסמונת אהלרס-דנלוס מסוג גמישות יתר. 

 

ארגון אגם- סוגים של הפרעות גמישות יתר

מקרא:

  • JH - גמישות יתר מפרקית.

  • G - כללי, גמישות יתר מפרקית המשפיעה על מפרקים בכל הגוף.

  • P - פריפריאלי, ממוקדת בקצות הגפיים.

  • L - מקומי, פחות מ-5 מפרקים בכל הגוף.

  • H - היסטורי, בעבר היתה גמישות יתר (תוצאה חיובית בשאלון 5 הנקודות, או בדיקה שנעשתה בעבר) וכיום נותרו חלק מהבעיות הנלוות כמו כאב כרוני.

* בעבר היתה גמישות יתר (תוצאה חיובית בשאלון 5 הנקודות)

bottom of page